Ta ett djupt andetag – utan att fylla lungorna med föroreningar
För industrier, köpcentrum och andra offentliga byggnader kan BG Hansson äntligen presentera ett ventilationssystem som verkligen fungerar. Med hjälp av Ionair renas inomhusluften från skadliga partiklar och till på köpet blir man av med oönskade lukter.
I takt med att luftföroreningarna ökar försämras luften vi andas. Det är inte bara utomhus vi utsätts för föroreningar från bilar och smutsig luft, genom våra ventilationssystem tar sig även partiklarna in i hem och offentliga byggnader. Företaget BG Hansson AB lanserar ett helt nytt sätt att hantera dessa föroreningar.
- Med en teknik som kallas Ionair och som utvecklades i Schweiz 1993 joniserar vi luften och ändrar partikelsammansättningen så att små partiklar slås ihop och fastnar i ventilationssystemen. Därmed tar de sig aldrig in i inomhusluften och vi slipper giftiga partiklar. Luften känns ungefär som efter ett sommarregn, frisk och ren, säger Per Persson på BG Hansson AB.

På samma gång som BG Hanssons system resulterar i renare luft minskar det även energikostnaderna. Genom att använda sig av den cirkulerande återluften får man ner energikostnaderna så pass mycket att en investering i Ionair har betalat sig efter bara några år.
- Produkten är helt ny i Skandinavien men har använts med mycket goda resultat på andra ställen i världen. Bland annat används systemet i Berlins riksdagshus, på Zürich flygplats och på casinon i Las Vegas, berättar Per Persson.

Ytterligare en fördel med Ionair är att det inte bara är smutsiga partiklar som försvinner ur luften, även oönskade lukter neutraliseras vid användning av systemet.
- Framförallt hotell uppskattar att lukter försvinner. Har man till exempel en fiskdisk vill man inte att dofterna därifrån ska spridas till hotellets lounge, säger Per Persson.
BG Hansson vänder sig framförallt till fastighetsägare med Ionair. Inom sjukvården, på stora köpcentrum och i offentliga byggnader kan ett system som Ionair bespara både allergiker och andra onödigt lidande.

BG Hansson AB

Bransch:
Energi

Telefon: 08-6003505
Fax: 08-55601367


Email:
per.persson@kvs.se

Hemsida:
www.bghansson.se

Adress:
BG Hansson AB
Box 92074
12007 Stockholm

| 13 SENASTE FÖRETAGEN